Glashuset WY13

Om Glashuset WY13

En ny levande musikscen med inspiration hämtad från New York. En musikalisk mötesplats med fokus på originalmusik och tillgänglighet.

En ny levande musikscen med inspiration hämtad från New York. En musikalisk mötesplats med fokus på originalmusik och tillgänglighet.

Wollmar Yxkullsgatan 13

Glashuset WY13s tidigare evenemang