Per Brahegymnasiet i Jönköping

Om Per Brahegymnasiet i Jönköping

Per Brahegymnasiet har störst andel behöriga lärare bland de kommunala gymnasieskolorna i Jönköping. Det visar statistik från Skolverket. De kommunala gymnasieskolorna har i stor utsträckning behöriga lärare medan på ett par av de fristående gymnasierna i kommunen har knappt hälften av lärarna behörighet.

Läs mer på Skolverket:

http://siris.skolverket.se/reports/rw...

Per Brahegymnasiet är en ...

Visa hela texten

Residensgatan 7
Jönköping

Per Brahegymnasiet i Jönköpings tidigare evenemang