Forum för levande historia

Om Forum för levande historia

Vi arbetar utifrån en övertygelse om att det går att dra lärdom av historien för att motverka och förebygga intolerans. På så sätt bidrar vi till att stärka demokrati, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter.

Vi lär oss att se mönster. Vi tvingas till reflektion kring frågor som rättvisa, medmänsklighet och personligt ansvar. Vi frågar oss hur det var möjligt, och varför det fortfarande är möjligt.

Vårt mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde. Vi ska få dem ...

Visa hela texten

Stora Nygatan 10
Stockholm, Riddarholmen

Forum för levande historias tidigare evenemang