Munhålans Studentförening

Om Munhålans Studentförening

Vi är en ideell förening som tar hand om huset Munhålans drift och verksamhet, samt Odontologiska studentverksamheter.

Särögatan 4
Göteborg, Änggården

Munhålans Studentförenings tidigare evenemang