Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen

Om Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen

Vi jobbar för ett attraktivt Gävle där näringsliv och turistnäring skall kunna dra nytta av den attraktion som en museispårväg är. Vi vill medverka till att Gävle hamnar på kartan världen över. Välkommen ombord!

Bevarandet av Spårvagnar i Gävle.

Kontoret på Femte Tvärgatan 4 är öppet:
varje onsdag från kl.12.00- 16.00
Om ändring sker meddelas det här.

Femte Tvärgatan 4
Sörby, Gävle

Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningens tidigare evenemang