Hälsinglands museum

Om Hälsinglands museum

Hälsinglands Museum är ett regionalt museum som undersöker och förvaltar kulturarvet med ett övergripande omvärldsperspektiv i utställningar, publikationer, pedagogik och arkivverksamhet. Museet lyfter fram de olika berättelserna om människans historiska, samhälleliga och existentiella frågor och arbetar generationsöverskidande och tvärvetenskapligt.

Museet har funnits i sina nuvarande lokaler sedan 1937 och är sedan 1980 organiserat som en stiftelse med landstinget Gävleborg och Hudiksvalls ...

Visa hela texten

Storgatan 31
Hudiksvall, Åvik

Hälsinglands museums tidigare evenemang