Blockhusudden

Om Blockhusudden

Blockhusudden är den östligaste udden av Djurgården i Stockholm. Udden begränsas i norr och öster av Lilla Värtan och i söder av Stockholms inlopp.HistorikPå medeltiden var Blockhusudden en ö och helt omfluten av Östersjöns vatten. Sundet mellan dagens Blockhusudden och Södra Djurgården gick ungefär där Thielska galleriet har sin parkeringsplats. På grund av den postglaciala landhöjningen blev holmen till en udde.Udden eller ön hade alltid stor strategisk betydelse. På dess högsta punkt, ...

Visa hela texten

Blockhusudden
Stockholm

Blockhusuddens tidigare evenemang