EFS-kapellet i Lund

Om EFS-kapellet i Lund


Med orden: "Kom och följ mig!", har Jesus Kristus inbjudit och utmanat människor över hela jorden, genom sin kyrka, i över 2000 år. De orden går ut till alla människor, vare sig vi har en uttalad tro eller inte. Vi vill lyssna på hans ord och följa. Tillsammans rör vi oss mot livet med Jesus och inbjuder dig att följa med!

Med denna bild för ögonen vill vi verka för att bära ut budskapet till de som ännu inte upptäckt Jesus, fördjupa och stödja de som följer Jesus och utrusta dem för livet, ...

Visa hela texten

Biskopsgatan 10
Lund

EFS-kapellet i Lunds tidigare evenemang