Solidaritetshuset i Stockholm

Om Solidaritetshuset i Stockholm

I Solidaritetshuset finns över 30 medlemsföreningar ur freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen. Genom Solidaritetshuset Ekonomisk förening, äger och förvaltar föreningarna byggnaden tillsammans.

Tegelviksgatan 40
Stockholm, Södra Hammarbyhamnen

Solidaritetshuset i Stockholms tidigare evenemang