Verdandi Örebro

Om Verdandi Örebro

Verdandi - en bakgrund
Verdandi bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i samhället. Inte minst var det en protest mot den traditionella nykterhetsrörelsen och den då rådande samhällssyn som gjorde den enskilde ensam ansvarig för missbruket, istället för att se till de missförhållanden, i form av fattigdom, otrygghet och andra omänskliga levnadsvillkor, som lett fram till missbruket.Verdandisterna arbetade redan från början med att förbättra livsvillkoren ...

Visa hela texten

Varbergagatan 190
Örebro

Verdandi Örebros tidigare evenemang