LaVita Assistans AB

Om LaVita Assistans AB

LaVita Assistans anordnar personlig assistans åt dig som blivit beviljad det från antingen Försäkringskassan eller din kommun.

Personlig assistans

Riddarplatsen 36
Stockholm

LaVita Assistans ABs tidigare evenemang