Norrlands nation

Om Norrlands nation

Norrlands nation är idag Uppsalas största studentnation med drygt 8000 medlemmar.

Västra Ågatan 14
Uppsala, Eriksberg

Norrlands nations tidigare evenemang