S-akademiker

Om S-akademiker

Vi är en förening för socialdemokratiska tjänstemän och akademiker i Göteborg.

Många av våra medlemmar är fackligt aktiva men föreningen är helt oberoende av facklig tillhörighet.

Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar mm och arbetar målmedvetet för att föra fram medlemmarnas synpunkter såväl innanför som utanför Socialdemokraterna.

Tjänstemännens socialdemokratiska förening, Göteborg

Järntorget 8
Haga, Göteborg

S-akademikers tidigare evenemang