Tensta Konsthall

Om Tensta Konsthall

Detta ställe saknar beskrivning.

Taxingegränd 10
Stockholm, Tensta

Tensta Konsthalls tidigare evenemang