Boulognern

Om Boulognern

Boulognern brukar de grönområde i Gävle kallas som omfattar Gamla kyrkogården i norr, Stadsträdgården i öster, Vall i väster, Regemenstparken i söder och Boulognerskogen i mitten.

De exakta gränserna och vilka parker som omfattas av samlingsnamnet Boulognern variera beroende på vem man frågar. Ibland omfattas även Kvarnparken, Kungsängen, Åkermans kulle och Kungsbäck.

Här samlas nyheter, evenemang och information om de sammanhängande parker i Gävle som kallas Boulognern.

Boulognerns tidigare evenemang