UMSYS Studentförening

Om UMSYS Studentförening

Umeå Systemvetarförening, Umsys, är en förening för alla som läser systemvetenskapliga programmet och digital medieproduktion. Vi verkar för en bra utbildning för både studenter som läser program och fristående kurser inom informatik.

Umeå Universitet
Umeå, Öbacka

UMSYS Studentförenings tidigare evenemang