Scandinavian Seed AB

Om Scandinavian Seed AB

Vi jobbar med utsäde och växtförädlare från hela världen med fokus på:

- samarbete med de främsta växtförädlarna
- bästa totalekonomi för lantbrukaren
- de viktigaste jordbruksgrödorna
- samarbete med industrin
- väl genomförda försök före
marknadsföring
- att stärka svenskt lantbruks
konkurrenskraft

Vi är länken mellan europeisk växtförädling och svenskt lantbruk. Vi marknadsför bl a utsädessorterna Ellvis, Mariboss, Praktik, KWS Irina och Compass.

Sockerbruksgatan 19
Lidköping

Scandinavian Seed ABs tidigare evenemang