Hammarkullens Parklek

Om Hammarkullens Parklek

Hammarkullens Parklek är öppet för barn, unga och deras föräldrar.
Fokus ligger på utomhusaktiviteter t.ex: spel och skapande verksamhet.
På Parkleken finns 2 personal som gör att du och barnen kan känna er trygga och välkomna.

Kontakt:
0722558407
0722558408

Hammarkullens Parklek är en bemannad lekplats i Hammarkullen.

Hammarkulletorget 62C
Göteborg, Angered, Agnesberg

Hammarkullens Parkleks tidigare evenemang