Malmö Konstmuseum

Om Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum visar verk från 1500-talet fram till idag. Konstmuseet är en institution inom kulturförvaltningen, Malmö stad.

Malmöhus slott, Malmöhusvägen 6
Slottsstaden, Malmö

Malmö Konstmuseums tidigare evenemang