FYRIS PARK

Om FYRIS PARK

Fyris Park har det största dansgolvet i Uppsala med sina 425 m². Parken ligger i Uppsalas västra utposter längs Enköpingsvägen precis utanför Stenhagen. Från stan nås Fyris Park enklast med buss 5, avstigningsplats Stenhagens Centrum.

Vi ses på Fyris Park!

Fyrisparksvägen 3
Uppsala, Eriksberg

FYRIS PARKs tidigare evenemang