ABF Malmö

Om ABF Malmö

ABF Malmö är en mötesplats för kunskap, bildning och kultur, för delaktighet och demokrati. Studiecirkeln är basen i vår verksamhet, men vi genomför också många föreläsningar, seminarier, debatter och kulturprogram.

Spånehusvägen 47
Mellersta Förstaden, Malmö

ABF Malmös tidigare evenemang