Uppsala Pingst

Om Uppsala Pingst

Uppsala Pingstkyrka vill inte vara en vanlig kyrka för kristna, utan en kristen kyrka för vanligt folk.
Tron är inte tänkbar utan gemenskap.
Där troende möts finns visioner - där tänds det hopp.
Allt som sker i Pingstkyrkan har syftet att ge kraft till ett positivt vardagsliv. Församlingen är platsen där vi hjälper varandra att lyckas.
Kyrkan är hela livets kyrka.
Alla ger något som någon annan behöver, alla behöver något som en annan kan ge.

Välkommen!

Välkommen till Pingstkyrkan ...

Visa hela texten

St Persgatan 9
Uppsala, Eriksberg

Uppsala Pingsts tidigare evenemang