ABF Göteborg

Om ABF Göteborg

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största studieförbund. ABF Göteborg genomför årligen ca 5 300 studiecirklar varav hälften inom det estetiska området. Därutöver anordnar vi cirka 3 500 kulturarrangemang, föreläsningar och stadsvandringar.

Vårt dotterbolag, ABF Vux, genomför vuxenutbildning på uppdrag av Göteborgs stad, med introduktionskurser och gymnasiestudier i kombination med yrkesutbildningar.

Vi har ett brett utbud för att kunna nå ut till så många som möjligt. ...

Visa hela texten

Olof Palmes plats 1
Haga, Göteborg

ABF Göteborgs tidigare evenemang