ReDog Hundträningshall

Om ReDog Hundträningshall

Träningsytan är ca 15x18 meter dvs ca 270 kvm och i hallen finns det även fikaplats samt toalett.

Utrustning som finns i hallen är följande;

BRUKS, LYDNAD & RALLY
 Lydnadshopphinder (brukshinder)
 Koner, låga och höga
 Rallyskyltar i färg, samtliga klasser inkl.nya för 2017
 Rallyskylthållare i aluminium

AGILITY
 9 hopphinder
 Slalom
 Tunnlar - 1 st 6 meters och 1 st 4 meters
 Tunnelhållare - 4 st
 Däck
 Säcken

Träningsytan är ca 15x18 meter dvs ca 270 kvm och i hallen ...

Visa hela texten

Tallmätargatan 1B
Västerås

ReDog Hundträningshalls tidigare evenemang