Kvinnojouren Västerås

Om Kvinnojouren Västerås

Föreningen Kvinnohuset är en ideell förening som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män, men mot alla former av våld mot kvinnor.

Kvinnojouren har specialiserat sig på att stödja våldsutsatta kvinnor och har mångårig erfarenhet av detta arbete. Vi är inte myndighetsanknutna! Du får vara anonym och vi har givetvis tystnadsplikt!

Kvinnojouren erbjuder
-Hjälp till självhjälp
-Rådgivning
-Stödsamtal
-Tillfälligt boende för kvinnor och barn
-Praktisk hjälp
-Stöd i kvinnors kontakt med ...

Visa hela texten

Kristinagatan 11
Västerås

Kvinnojouren Västerås tidigare evenemang