Västerås flygmuseum

Om Västerås flygmuseum

Västerås flygmuseum är ett museum som visar upp veteranflyg. De flesta av museets flygplan är flygdugliga och visas upp i återkommande flygdagar. Flygmuseet ligger vid Stockholm-Västerås flygplats på före detta flottiljområdet för F 1 Hässlö.HistorikEfter en del utredningar började Västerås flygmuseum sin verksamhet på allvar 1999. Utvecklingen har glädjande nog lett till att lokalerna i dagsläget är tämligen välfyllda med inemot 30 flygplan och helikoptrar varav alla utom fem är luftvärdiga. ...

Visa hela texten

Hässlögatan 16
Västerås

Västerås flygmuseums tidigare evenemang