Axel Dahlströms Torg

Om Axel Dahlströms Torg

Axel Dahlströms Torg, med sitt karaktäristiska höghus, är centrum för handel och service i Högsbo. Torget byggdes 1954.

Axel Dahlströms Torg, med sitt karaktäristiska höghus, är centrum för handel och service i Högsbo.

Axel Dahlströms Torg
Göteborg, Högsbo

Axel Dahlströms Torgs tidigare evenemang