Simulatorcentrum i Väst

Om Simulatorcentrum i Väst

Simulatorcentrum är en verksamhet i Västra Götalandregionen för träning av medicinska färdigheter, kommunikation, ledarskap och samarbete för alla yrkesgrupper under såväl grund-, vidare- och efterutbildning.

Med hjälp av avancerade datoriserade simulatorer och simulerade miljöer skapas autentiska kliniska situationer där individuella och teams färdigheter kan provas och tränas. De senaste pedagogiska principerna används för att effektivt uppöva praktiska sätt att tänka och agera i den ...

Visa hela texten

SU/Östra
Sävenäs, Göteborg

Simulatorcentrum i Västs tidigare evenemang