Sankt Lars kyrka, Linköping

Om Sankt Lars kyrka, Linköping

Sankt Lars kyrka är en vitputsad kyrkobyggnad uppförd i sten i centrala Linköping, Östergötlands län. Den är belägen vid Storgatan mellan Stora torget och Stångån. Kyrkan helgades åt Sankt Laurentius. Historiskt utgjordes församlingen av landsbygden utanför stadsgränsen, trots att kyrkan var belägen inne i staden på domkyrkoförsamlingens mark. Gränsen mot domkyrkoförsamlingen ändrades 1961 och går nu vid Klostergatan, ett kvarter väster om S:t Larskyrkan.De nedre fyra våningarna av kyrkans torn ...

Visa hela texten

Sankt Lars kyrka, Linköpings tidigare evenemang