Scenit Kulturhuset

Om Scenit Kulturhuset

Scenit är folkbildningens arrangörsförening som drivs av länets studieförbund. Scenits målsättning är att öka, stimulera och stärka kulturutbudet i Örebro län.

I Örebro har Scenit sin bas på Kulturhuset, men hela länet och alla dess kommuner ingår i föreningens verksamhetsområde. Scenit får finansiellt bidrag från Örebro Kommun, Region Örebro Län samt Örebro Läns Bildningsförbund.

En stor del av Scenit:s verksamhet är att stötta, hjälpa och utveckla ungdomsarrangörer i allt från planering, ...

Visa hela texten

Järnvägsgatan 8
Skebäck, Örebro

Scenit Kulturhusets tidigare evenemang