India Däck

Om India Däck

Lunds billigaste kaffe och bästa böcker, precis bakom Kulturen.

Lund's cheapest coffee and best books, right behind Kulturen and Lundagård

Lunds socialistiska bokcafé!

Stora Algatan 3
Lund

India Däcks tidigare evenemang