Ung Vänster Linköping

Om Ung Vänster Linköping

Satsa på välfärden, istället för skattesänkningar till de rika
Trygghet på jobbet, straffavgift på osäkra anställningar
Stärk ungas ställning på jobbet, satsa på yrkesutbildningarna
Bygg bort bostadsbristen, det ska vara en rättighet att flytta hemifrån

Generation otrygg - ta från de rika, ge till oss unga

S:t Korsgatan 13
Vikingstad, Linköping, Johannelund

Ung Vänster Linköpings tidigare evenemang