LÄSK lärarstuderande i Karlstad

Om LÄSK lärarstuderande i Karlstad

LÄSK är en ideell utbildningsförening vars syfte är att bevaka frågor som rör lärarutbildningen och dess utveckling i Karlstad. Verka för ökad sammanhållning lärarstudenter emellan samt med andra
föreningar. Läsk ska även ge medlemmarna möjlighet till ett aktivt och socialt studentliv.

www.lask.me

Universitetsgatan 2
Kroppkärr, Karlstad

LÄSK lärarstuderande i Karlstads tidigare evenemang