Johanneskyrkan, Linköping

Om Johanneskyrkan, Linköping

Vi har fascinerats av Jesus och tror att Han kan ge hopp, mening och lycka till alla människor.
Alla är välkomna att komma på gudstjänst hos oss, oavsett bakgrund, etnicitet, läggning eller tro!
Vi firar gudstjänst, varje söndag, kl 16:00.

Vi är en kristen kyrka som består av vanliga Linköpingsbor.
Vi firar gudstjänst varje söndag kl 16:00

Linnegatan 2
Tannefors, Linköping

Johanneskyrkan, Linköpings tidigare evenemang