Department of Political Science, University of Gothenburg

Om Department of Political Science, University of Gothenburg

Vår forskningsprofil fokuserar på opinionsbildning, val och väljarbeteende, bygget av goda politiska institutioner, korruption, globaliseringsfrågor och internationell politik, Europapolitik, miljöpolitik samt politiska idéer.

Our research profile focuses on advocacy, elections and voting behavior, construction of good political institutions, corruption, globalization issues and international politics, European politics, environmental policy and political ideas.

Utbildning

Vid ...

Visa hela texten

Sprängkullsgatan 19
Göteborg

Department of Political Science, University of Gothenburgs tidigare evenemang