Västerbottens museum

Om Västerbottens museum

Västerbottens museum på Gammliaområdet i Umeå är länsmuseum med ansvar för Västerbottens läns kulturhistoria. Till verksamheten hör även ett friluftsmuseum med tre samevisten. Museets verksamhet utförs till stora delar i hela Västerbottens län, detta bland annat i form av "Alla tiders-samarbeten" i 11 av länets 15 kommuner, "Spår från 10 000 år" och en omfattande uppdragsverksamhet, främst inom det arkeologiska arbetsfältet. På museet producerades, för Västerbottens läns hembygdsförbunds ...

Visa hela texten

Helena Elisabeths Väg
Umeå, Öbacka

Västerbottens museums tidigare evenemang