Umeå Socialdemokratiska högskoleförening - USHF

Om Umeå Socialdemokratiska högskoleförening - USHF

Umeå socialdemokratiska högskoleförening har möten på biologigränd 51, i regel är det varannan tisdag.
Utöver detta bedriver vi bland annat kampanjverksamhet, studiecirklar och anordnar seminarium på campus.

Umeå Socialdemokratiska högskoleförening USHF, är en förening som organiserar studenter vid Umeå universitet, SLU, folkhögskolor, Komvux och SFI.

Biologigränd 51
Umeå, Öbacka

Umeå Socialdemokratiska högskoleförening - USHFs tidigare evenemang