Hjultorget

Om Hjultorget

Hjultorget arrangeras av RG Aktiv Rehabilitering och Personskadeförbundet RTP och har så gjorts sedan 1983!

Hjälpmedelsmässa med fokus på hälsofrämjande livsstil.
Hjultorgets signum har sedan starten för över 30 år sedan varit att besökarna kan prova, känna och klämma på det som hjälpmedelsmarknaden erbjuder. Hjultorget är i första hand en mässa för de som själva använder hjälpmedel men har de senaste åren blivit en allt viktigare mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan: hjälpmedelsbrukare, ...

Visa hela texten

Vågögatan 3
Stockholm, Kista

Hjultorgets tidigare evenemang