IOGT-NTO Stockholms distrikt

Om IOGT-NTO Stockholms distrikt

Stockholms distrikt av IOGT-NTO motsvarar Stockholms län. Här är vi över 2 500 medlemmar i 32 föreningar från Väddö i norr till Södertälje i söder.

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Stockholms distrikt av IOGT-NTO motsvarar Stockholms län. Här är vi över 2 500 medlemmar i 32 föreningar från Väddö i norr till Södertälje i söder.

Sedan januari 2002 arbetar IOGT-NTO inom tre verksamhetsområden: ...

Visa hela texten

Klara Södra Kyrkogata 20
Stockholm, Norrmalm

IOGT-NTO Stockholms distrikts tidigare evenemang