Sergels torg

Om Sergels torg

Sergels torg är ett torg mitt i centrala Stockholm. Torget har fått sitt namn efter bildhuggaren Johan Tobias Sergel. Det nuvarande torgets nedre del, som i folkmun kallas "Plattan", ligger ungefär 10 meter under den gamla bebyggelsens marknivå, som låg i jämnhöjd med Malmskillnadsbron över Hamngatan. Den nedre delen, i torgets västra del, är belagd med svart och vit markbeläggning i ett storskaligt triangelmönster.Sergels torg avgränsas västerut av Drottninggatan, norrut av Klarabergsgatan och ...

Visa hela texten

sergels torg
Stockholm, Norrmalm

Sergels torgs tidigare evenemang