Wydział Matematyki i Informatyki

Om Wydział Matematyki i Informatyki

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zarówno na studiach I stopnia jak i II stopnia realizowane są projekty w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działanie "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" (tzw. kierunki zamawiane).

Program zakłada przede wszystkim motywacyjne stypendia dla połowy studentów w wysokości 1000 zł. Dzięki dofinansowaniu uczelni, możliwe jest uatrakcyjnienie toku ...

Visa hela texten

ul.Umultowska 87
Strzeszynek, Poznań

Wydział Matematyki i Informatykis tidigare evenemang