Aftonstjärnan

Om Aftonstjärnan

Föreningen Aftonstjärnan bildades 1892 av några unga varvsarbetare i en vedbod på Lindholmen. Föreningen växte snabbt och inom kort hade man byggt nya, större, lokaler på Aftonstjärnans nuvarande plats. Huset, i dess nuvarande form, uppfördes efter en brand 1903.

1915 visades det bio i huset för första gången, vilket gör Aftonstjärnan till Göteborgs äldsta fungerande biograf. Förutom filmvisningar har huset under årens lopp rymt danstillställningar, nykterhetsmöten, teaterföreställningar och ...

Visa hela texten

Plåtslagareg. 2
Göteborg

Aftonstjärnans tidigare evenemang