Missionskyrkan, Uppsala

Om Missionskyrkan, Uppsala

Missionskyrkan är en frikyrka i centrala Uppsala med ca 500 medlemmar, tillhörande trossamfundet Equmeniakyrkan.VerksamhetMissionskyrkan i Uppsala har generellt en liberalteologisk grund. Kyrkan lägger därmed stor vikt vid att vara en öppen kyrka, med låga trösklar för vem som får ta del av församlingen. Det är något som syns tydligt i församlingens verksamhet, som är starkt förknippad med Uppsala kulturliv.Kyrkolokalerna är främst hem för församlingens egna aktiviteter - såsom gudstjänster, ...

Visa hela texten

S:t Olofsgatan 40
Uppsala, Eriksberg

Missionskyrkan, Uppsalas kommande evenemang

Missionskyrkan, Uppsalas tidigare evenemang