Missionskyrkan, Uppsala

Om Missionskyrkan, Uppsala

Missionskyrkan är en frikyrka i centrala Uppsala med ca 500 medlemmar, tillhörande trossamfundet Equmeniakyrkan.VerksamhetMissionskyrkan i Uppsala lägger stor vikt vid att vara en öppen kyrka, med låga trösklar för vem som får ta del av församlingen. Det är något som syns tydligt i församlingens verksamhet, som är starkt förknippad med Uppsala kulturliv.Kyrkolokalerna är hem för församlingens traditionella aktiviteter - såsom gudstjänster, andakter, barn- och ungdomsarbetet med bland annat ...

Visa hela texten

S:t Olofsgatan 40
Uppsala, Eriksberg

Missionskyrkan, Uppsalas tidigare evenemang