Stora Katrinelund

Om Stora Katrinelund

Stora Katrinelund är ett landeri i nuvarande stadsdelen Heden i Göteborg, precis öster om Katrinelundsgymnasiet, med anor från 1600-talet. Landeriet ägs och förvaltas av det helägda kommunala fastighetsbolaget Higab sedan 1991.Stora Katrinelund blev byggnadsminne den 21 december 1973.BeskrivningStora Katrinelund består av ett stort före detta bostadshus, två flygelbyggnader, tidigare spannmålsmagasin, före detta vattenreservoar samt alléer, trädgård och en relativt stor park. Stråket längs ...

Visa hela texten

Stora Katrinelunds tidigare evenemang