Sensus Uppsala

Om Sensus Uppsala

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor.

Västra Ågatan 16
Uppsala, Eriksberg

Sensus Uppsalas tidigare evenemang