Västra skolans officiella sida

Om Västra skolans officiella sida

Västra skolan är en modern skola med 100-årig historia. Bildning och värdegrund utgör det fundament som skolan vilar på.

Vi har behöriga lärare och välutrustade institutioner. Skolans fokus på bildning och lärande märks bl.a. genom att det finns fem förstelärare på skolan, att matematiklärarna har genomgått Matematiklyftet och att det drivs flera projekt inom NO/teknik och praktisk-estetiska ämnen.

Skolan är en certifierad På lika villkor-skola och Skola för hållbar ...

Visa hela texten

Hyttgatan 27
Norslund, Falun

Västra skolans officiella sidas tidigare evenemang