Kråkestans MCK

Om Kråkestans MCK

Kråkestans MC är en kamratlig, partipolitiskt obunden och märkesoberoende sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade.

Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor. Klubben är ansluten till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC). Som medlem i Kråkestan så erhåller man rabatt på medlemskap i SMC och det ger i sin tur rabatt på mc-försäkringen mm.

HISTORIK
Klubben bildades 1997 av några entusiaster ...

Visa hela texten

Kråkestans MCKs tidigare evenemang