Lund Choral Festival

Om Lund Choral Festival

Sveriges största körfestival i sin art! Alltid vecka 42 i Lund.

Drottensgatan 2
Lund

Lund Choral Festivals tidigare evenemang