Korskyrkan, Uppsala

Om Korskyrkan, Uppsala

Korskyrkan är en frikyrka i Kvarngärdet, Uppsala med cirka 400 medlemmar, ansluten till Evangeliska Frikyrkan.GrundKyrkan har en evangelisk, baptistisk, karismatisk och missionärisk grundsyn inom teologi. Kyrkans församling är självständig men bekänner sig till hela den kristna gemenskapen.Bibeln är grundnorm för församlingens och enskildas liv. Församlingen står i den evangeliska väckelsetraditionen där omvändelse, Andens utrustning och evangelisation/mission har stor betydelse. Församlingens ...

Visa hela texten

Väktargatan 2 D
Uppsala, Eriksberg

Korskyrkan, Uppsalas tidigare evenemang