Blekinge River Trail

Om Blekinge River Trail

Sveriges vackraste traillopp där de längre banorna, Long RIver och Half River, slingrar sig norrut längs med Mörrumsåns västra sida och vänder sedan hemåt längs den östra sidan. Banorna är mestadels stig (>90%) med lite inslag av grusväg. River Kids, går i näromårdet kring tävlingsplatsen.

Ett vackert och utmanande traillopp längs Mörrumsån i Blekinge
Long River Dam/herr ca 20 km
Half River Dam/herr 9-10 km
River Kidz 500m
Ev. Kommer 5 km att erbjudas mer info kommer framöver.

Norrevångsskolan
Mörrum

Blekinge River Trails tidigare evenemang